BRILL INTERNATIONAL LAW E-KİTAP KOLEKSİYONU

Koleksiyon İsmi 


• E-Book Collection 2007 (39 e-kitap) 
• E-Book Collection 2008 (42 e-kitap) 
• E-Book Collection 2009 (40 e-kitap) 
• E-Book Collection 2010 (44 e-kitap) 

Kitap listesi : http://geminiltd.com.tr/dosyalar/Uluslararasi%20Hukuk%20e-kitap%20koleksiyonu--International%20Law.zip

Brill Kullanım Kılavuzu: 

http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/Brill%20kullanim%20kilavuzu.zip

Dosyalar